Lehdistö Luottamustoimet Artikkelit Tapakoulutus Etusivu

 

 

Valtuustoaloitteita ja selvityspyyntöjä 2000-2010


    
2010       Kaarina Suonperä pyysi kaupunginhallituksen kokouksessa 12.4.2010 selvitystä 
	   mahdollisuudesta poistaa oppilaitosten ja koulujen makeis- ja virvoitusjuoma- automaatit.
	  Päätös: Makeis-, virvoitusjuoma- ja energiajuoma-automaatit poistetaan peruskouluilta.
2009	    Kysely kuinka usein ja miten vanhukset sekä vuodepotilaat pääsevät ulkoilemaan?
2008	   Kysely kunnan lapsiperheiden kotipalvelujen järjestämisestä sekä niistä 
           tiedottamisesta 
	    Selvityspyyntö Länsi-Vantaan kirjastojen henkilöstön riittämättömyys 
           ja verkkokirjasto informaatikon vakanssin perustaminen
	     Selvityspyyntö koulukiusaamisesta Vantaalla
	     Esitys Pähkinärinteen liikenteen rajoittamiseksi, kysely kiertoliittymästä
	     Selvityspyyntö China Center- hankkeen etenemisestä
	     Selvityspyyntö koulujen välipala-automaateista; terveellistä tarjottavaa
	     Selvityspyyntö vapaamuotoisen kielikoulutuksen järjestämisestä lapsille
	     Selvityspyyntö mahdollisuudesta urheiluvälineiden lainaamiseen kirjastokortilla
2007 	     Esitys matkapuhelinten käytön rajoittamisesta kouluissa
	     Selvityspyyntö romaanilasten koulunkäynnin tukemisesta
	     Selvityspyyntö Helsingin kaupungin ja muiden tahojen kanssa talkoovoimin 
           parantaa Keravan- ja Vantaanjoen siisteyttä ranta-alueineen
	     Tiedustelu Vantaanportin retail park-alueen kulkuyhteyksistä ja opastuksesta
	     Valtuustoaloite: Makeis- ja virvoitusjuoma-automaattien poistamiseksi kouluista
	     Informaatio kameravalvonnasta kouluilla ilkivallan ja väkivallan ehkäisyksi
2006  	    Selvityspyyntö opetusministeriön (OPM) perusopetussuunnitelmaan sisältyvästä 
           yrittäjyys- ja kansalaiskasvatusopetuksesta
	     Tiedustelu koululaisten kouluruokailusta
	     Kysely koulukuraattoreiden riittävyydestä
	     Kysely dementiapotilaiden, vanhusten sekä erityishoitoa tarvitsevien potilaiden 
           hoidosta kesäaikana
	     Hoitohenkilöstön tilanteesta Vantaalla; mielenterveyspotilaat, vanhukset, 
           vammaiset sekä päihdeongelmaiset
	     Lääkäripäivystyksen järjestämisestä länsivantaalaisille
2005   	    Koulujen piha-alueiden talvikunnossapidosta
	     Selvityspyyntö islamin uskonnon opetuksesta Vantaan kouluissa
	     Hoitotakuun käynnistämisestä Vantaalla
	    Pendolino-junien pysähtymisestä Tikkurilassa
2004          Valtuustoaloite: Lasten ja nuorten liikkumista edistävän projektin käynnistämiseksi
	     Valtuustoaloite: Vanhemmat, perhe ja koti Vantaan lasten ja nuorten 
           strategiakartalle tärkeimmäksi osioksi
2003  	     Tiedustelu ystävyyskaupunkitoimintaan liittyvistä menettelytavoista
2002   	     Läpiajokielto Rajatorpantieltä Pähkinärinteen kautta Vihdintielle
2000  	     Koulujen luokkakokojen pienentämiseksi sekä hyvien tapojen ja terveellisten 
           elämäntapojen edistämiseksi
     	    Sivuapteekin avaamiseksi Pähkinärinteessä
  	     Katriinan sairaalaan saatava lisää henkilökuntaa
	     Valtuustoaloitteita:  Länsi-Vantaan terveyskeskusten aukioloaikojen 
           pidentämiseksi 

    

    

 

0400 405563 kaarina(at)kaarinasuonpera.fi • www.suonpera.net